Arbeid med ord Læremidler ble etablert i 1992 av Sven Haugland og Frode Gilje med utgangspunkt i å utvikle og omsette undervisningsmateriell beregnet på barn, ungdom og voksne med lese- og skrivevansker. I vårt arbeid som spesialpedagogiske ledere ved to skoler i Kristiansand, så vi et stort behov for dette. Vi har etter hvert også tatt inn produkter for den ordinære leseopplæringen i småskolen og for undervisningen av minortetsspråklige elever.

Mange av produktene har vi utviklet selv med utgangspunkt i undervisningen av elever i grunnskolen. Vi har begge hatt funksjoner som kontaktlærer og spes.ped koordinator. I tillegg har vi også tatt inn ulike undervisningsopplegg fra spesiallærere / spesialpedagoger som har tatt kontakt med oss. Vi har lagt vekt på at hjelpemidlene skal ha en god metodikk og være enkle å ta i bruk. Det har også vært sentralt for oss at det skal gå an å lage undervisningsopplegg som strekker seg over en viss tid slik at elevene skal få nok trening. Det er helt avgjørende for fremgangen til elever med lese- og skrivevansker at de har daglige treningsøkter på et tilpasset nivå over lang tid.

Flere av hjelpemidlene inneholder mange økter hvor man tar utgangspunkt i å lese en tekst og gjøre oppgaver etterpå. Arbeidsoppgavene i de ulike oppleggene er varierte, og det legges vekt på å gi øving i ulike ferdigheter for å kunne forbedre lese- og skriveferdigheten. Hjelpemidlene har fått gode tilbakemeldinger fra leseveiledere rundt omkring i Norge.

Lesemengde står på mange måter sentralt. Svake lesere må lese mye, men det må være tekst som passer. Flere av hjelpemidlene har derfor ulike nivå. Heftene om lesestrategier har tre nivå. Vi har utviklet mange hefter med utgangspunkt i metoden repetert lesing. Disse heftene har vært vår største suksess når det gjelde materiell for elever som sliter med å utvikle god lese- og skriveferdighet.

En oppgavetype som går igjen i heftene for repetert lesing er luketekster. Her må elevene lese på ny og får samtidig trening i leseforståelse. I tillegg er det oppgaver som går ut på å utvikle leseteknikk, lesestrategi, skriveferdigheter og begreper.

Når det gjelder vår produkter for leseopplæringen er Jeg vil lære å lese 1-8 mest brukt. Heftene 1-4 tar for seg lyd- og bokstavinnlæringen, mens 5-8 trener leseforståelse. Det er ellers viktig å ha ekstra materiell for de som mislykkes i leseopplæringen. Lydlek er her å anbefale. Opplegget passer også meget godt for minoritetsspråklige elever. Mange ressurslærere har hatt god nytte av vårt materiell i undervisningen av elever som trenger tilpasset opplæring.

Vi leverer også materiell i matematikk, engelsk og samfunnsfag.

Det legges vekt på rask levering. Vi anbefaler direkte bestilling. Det går fortere og er billigere.

Meld deg gjerne på vårt Nyhetsbrev for å bli holdt oppdatert med nye produkter og tilbud.