Lydlek

Et lekbasert opplegg med de norske språklydene og språklydkombinasjonene

1000 tegninger danner utgangspunkt for en rekke lekbetonte aktiviteter. Settet består av 5 permer med kopieringsoriginaler, totalt 452 sider, eske med spillutstyr, fiskedam med to fiskestenger med magnet og Trylleboksen.

Mange minoritetsspråklige elever har vansker med å uttale de norske språklydene. Men også norske barn kan ha mer eller mindre alvorlige uttalevansker. Forskjellige metoder kan brukes for få fram den rette uttalen av en lyd. For de aller fleste går det greit å få til lyden, men når uttalen har vært feil lenge og blitt en fastlåst vane, kan det å bruke den riktige uttalen i dagligtalen være vanskelig.

Som logopeder hadde vi behov for materiell som kunne brukes som mengdetrening når barn mestret en lyd eller lydkombinasjon, men strevde med å ta den i bruk. Siden det ikke fantes tilfredsstillende materiell på norsk, startet vi med å lage et treningsopplegg med de norske språklydene/språklydkombinasjonene. Opplegget omfattet mange lekbetonte aktiviteter og spill som barna likte. Bruken av opplegget ga gode resultater.

Etter hvert fant vi ut at dette opplegget også kunne brukes som en leseforberedende aktivitet. Det passet bra inn når barna hadde fått en sikker rim-, setnings-, ord- og stavelsesbevissthet og kunne rette oppmerksomheten mot de enkelte språklydene. Spillene ble brukt som aktivitet i små grupper. Siden samme typen spill ble gjentatt for hver lyd, var det lett for barna å lære spillereglene.

Vi så også at opplegget med fordel kunne brukes som en del av den tilpassede undervisningen og var egnet for elever som hadde problemer med å koble lyd og bokstav, huske lydene/bokstavene, skjelne dem fra hverandre og trekke dem sammen til ord. Mange av oppgavene i den generelle delen passer for disse elevene.

Både barn og voksne har hatt nytte av opplegget. Dette kan tilpasses alle nivåer.

Materiellet er utviklet for:

 • Elever som mislykkes i den første leseopplæringen
 • Minoritetsspråklige
 • Elever med uttalevansker

(NB! Perm A og Spillutstyr er nødvendig å ha for å kunne bruke permene 2-5)

Opplegget består av:

 • 5 permer med kopieringsoriginaler, totalt 452 sider
  • Perm 1: Lærerveiledning og generell del
  • Perm 2: Vokaler og diftonger. S-lyden
  • Perm 3: Stemte og ustemte konsonanter b/p, v/f, d/t, g/k
  • Perm 4: L-lyden. H-, j-, m-, og n-lydene
  • Perm 5: R-lyden. Kj-, skj-, ng-, og nk-lydene
 • 1000 tegninger danner utgangspunkt for en rekke lekbetonte aktiviteter
 • Det legges mye vekt på enkle spill i undervisningen: Lotto, memory, Svarteper, domino m.m.
 • Opplegget muliggjør mengdetrening med lyder og lydkombinasjoner
 • Uttalekort med tegninger som viser artikulasjonsstillinger er tatt med
 • Passer best i grunnskolen, men kan også tilpasses barnehage og eldre elever
 • Opplegget egner seg for til ene- og gruppeundervisning
 • Eske med spillutstyr, inkludert Trylleboksen
 • Fiskedam i plast og to fiskestenger med magnet

Lydlek trener følgende:

 • Artikulasjon
 • Fonologiske ferdigheter
  • Lytte ut lyder
  • Høre forskjell på lyder
  • Bokstav/lydforbindelse
  • Analyse (plassering av lyder)
  • Syntese (trekke sammen lyder til ord)
 • Hukommelse, begreper m.m.
 • Beherske spilleregler. Vente på tur