Jeg vil lære å lese

I den grunnleggende leseopplæringen må det legges vekt på å utvikle gode avkodingsferdigheter hos elevene. En grundig innlæring av bokstaver og lyder er en av forutsetningene for å kunne mestre dette.

Elevene må skjønne at de leser for å lære, og oppgaver i leseforståelse er viktig i hele leseopplæringen. 

Jeg vil lære å lese 1-4 bygger på lyderingsmetoden, og elevene lærer å lese ved hjelp av de store eller små bokstavene.

Heftene 1-4 er først og fremst beregnet på 1. trinn, men vil også passe for elever på 2. trinn som trenger mye trening på et grunnleggende nivå. Heftene finnes på bokmål og nynorsk og med store og små bokstaver. 

Heftene 5-8 har hovedvekt på leseforståelse og er først og fremst beregnet på 2.
trinn. De vil også kunne brukes på elever på 3.-5.- trinn som sliter med å tilegne seg god leseferdighet, og flinke elever i slutten av 1. trinn. Disse bøkene er på bokmål og nynorsk og kun med små bokstaver.

  • Grundig lyd- og bokstavinnlæring
  • Mange oppgaver i leseforståelse
  • A5-formatet er motiverende for de yngste elevene
  • Elevene kan jobbe i sitt eget tempo

Sett

Heftene 1-4

Heftene 5-8

Lærerveileder for heftene 1-4