Lesestrategier og lesetrening i fagtekster

Lesestrategier og lesetrening i fagtekster er en serie med hefter for grunnskolen. I disse heftene tar vi utgangspunkt i ulike illustrerte fagtekster. Elevene får mye lesetrening og øvelse i å bruke ulike lesestrategier.

Heftene passer utmerket på 4.-5. trinn, men vil også kunne brukes av yngre og eldre elever. Det er tre nivå på tekstene. Heftene er illustrerte med fargebilder. Vi leverer heftene også i Word-format slik at elevene kan gjøre oppgavene på data.

Formål og bruk

Opplegget er utarbeidet for å gi trening i å lese fagtekster. Elevene kan ta i bruk ulike lesestrategier og bruke ulike læringsstrategier for å huske tekstene bedre. Heftene passer best på 4.–5. trinn, men vil også kunne brukes på eldre og yngre elever. Opplegget er tenkt brukt i vanlig klasseundervisning, men vil også fungere godt i kurs for elever som trenger ekstra lese- og skrivetrening.

Vi har valgt å ta med metodikken for «Repetert lesing», da det kan være aktuelt å bruke tekstene i den sammenheng. Repetert lesing har vist seg å være en god metode for elever med lese- og skrivevansker.

Nivå

Det er utarbeidet tre nivå på tekstene: nivå A, B og C. Nivå A er det vanskeligste. Denne nivåinndelingen gjør det enklere å tilpasse undervisningen til den enkelte elevs behov.

Fagtekstene vil kunne brukes av elever på høyere trinn, da det ikke er et barnslig preg på tekstene. Flinke elever på lavere trinn vil også kunne ha nytte av opplegget. Vi tenker da først og fremst på nivå B og C.

Oppbygningen av heftene

Hvert hefte består av ti artikler på tre forskjellige nivå. Det er utarbeidet oppgaver til hvert nivå. Opplegget leveres også i Word-format. Dette betyr også at det er mulig å gjøre endringer i artiklene og tilhørende oppgaver. Vi tenker da først og fremst på nivå C. Noen trenger kanskje enda enklere tekster og oppgaver enn det som er utarbeidet på dette nivået.

Heftene 1 og 2 viser eksempler fra tekster og oppgaver.

Innhold i heftene

Hefte 1

 • Isbjørnen
 • Koalaen
 • Orangutangen
 • Fjellgorillaen
 • Pandaen
 • Jaguaren
 • Afrikansk elefant
 • Bengalsk tiger
 • Blåhvalen
 • Spissneshornet

Hefte 2

 • Brontosaurus
 • Dimetrodon
 • Stegosaurus
 • Triceratops
 • Tyrannosaurus rex
 • Reisen til månen 1
 • Reisen til månen 2
 • Reisen til månen 3
 • Reisen til månen 4
 • Reisen til månen 5

Hefte 3

 • Bjørk 1
 • Bjørk 2
 • Furu
 • Kildesortering
 • De første syklene
 • Hunden
 • Hundevalpen
 • Korsedderkopp
 • Maur 1
 • Maur 2

Hefte 4

 • Colosseum
 • Olympiske leker – Gamle Hellas
 • Ekorn
 • Jordskjelv
 • Havørn
 • Kongeørn
 • Storfugl
 • Orrfugl
 • Lyn og torden
 • Vulkaner

Sett

Alle heftene