Repetert lesing

Effektiv metode som gir resultater

Repetert lesing har vist seg å være en effektiv metode for å øve elevene opp til å lese sammenhengende tekst raskt og flytende.

De fleste av heftene består av 10 tekster på to nivå med tilhørende oppgaver. Heftene C, 3 og 6 skiller seg ut. Her fokuseres det på lyder, lyd-forbindelser og ord.

Sett

1.-4. trinn

kr 560.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.

5.-7. trinn

kr 560.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.

7.-10. trinn

kr 560.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.