Trylleboksen

Trylleboksen er selvkontrollerende. Eleven leser oppgaven, sier svaret og sender oppgavekortet gjennom Trylleboksen. Kortet snus i boksen slik at svarsiden på kortet kommer opp når kortet kommer ut.

Motiverende aktivitet som passer best på 1.–4. trinn. Passer godt for tilpasset opplæring i små grupper. Egner seg godt for fremmedspråklige.

Det er utarbeidet seks sett med oppgavekort:

 • Norsk:
  • Ord
  • Gåter
 • Engelsk:
  • Ord
 • Matematikk:
  • Multiplikasjon
  • Addisjon/subtraksjon
 • Geografi:
  • Flagg

Et komplett sett består av:

 • 92 ord som eleven møter i sin første leseopplæring,
 • 100 gåter som utvikler leseforståelsen
 • 4 tryllebokser
 • Velg mellom bokmål eller nynorsk