Oppgavemiks

Oppgavemiks-serien består av et stort utvalg av oppgaver i engelsk og norsk for tilpasset opplæring. Rettskriving, grammatikk (oppdatert med de nye betegnelsene), språktrening, lesetrening og studieteknikk. Serien passer utmerket for elever på 5.-10. trinn, videregående skole og voksne.

  • Ypperlig hjelpemiddel for tilpasset opplæring i klassesammenheng.
  • Lett å lage lese – og skrivekurs.
  • Enkelt å tilpasse lekser for elever med spesielle behov.
  • Lekser kan sendes hjem pr. e-post eller i hefteform.
  • Mye lesetrening. Tekstene i artikkelheftene egner seg til repetert lesing for å øke lesetempoet hos elevene.
  • To nivå på oppgavene.
  • Innholdsoppfattelse og studieteknikk står sentralt.
  • Systematiske oppsett.
  • Tilrettelagt for data.
  • Kopieringsoriginaler.

Dataprogrammet til hvert hefte sendes gratis til skolen. Ved bestilling, oppgi e-postadresse.

Fasit

Det er utarbeidet fasit til de oppgavene der det er naturlig. Fasiten står med liten skrift nederst på siden. Elevene bør oppfordres til å prøve først før de sjekker fasiten.

Kopiering

Den institusjon eller skole som kjøper undervisningsmateriellet, har tillatelse til å kopiere oppgavene til eget bruk.

Data

Skoler som kjøper heftene får oppgavene tilsendt til bruk på data. Oppgavene vil da bli sendt pr. e-post i komprimert (zippet) mappe. Dette gjøres uten ytterligere omkostninger. Oppgavene som mottas, kan forandres, og det vil derfor være viktig å ha en sikkerhetskopi.

Alle firkantene som elevene skal skrive i, er ”låste” slik at det går an å skrive i dem uten at de utvider seg. Elever som skal jobbe på data, må lagre de valgte oppgavene i egne mapper.
I mange av oppgavene er det streker hvor svarene skal skrives. Når man jobber på data, må strekene fjernes før man skriver. Dette gjøres enkelt ved å dobbeltklikke på dem.

Redigere oppgavesider

Det er umulig å lage opplegg som passer for alle. Hvis man har Oppgavemiks på data, er det lett å forandre på oppgavesidene. Det tenkes i denne sammenhengen mest  på elever som trenger enda enklere oppsett.

Sett

Artikler - Norsk

Grammatikk - Norsk

Rettskriving - Norsk

Diverse - Norsk

Artikler - Engelsk

Grammatikk - Engelsk