Tim og Tom

Tim og Tom 1 og 2 er arbeidshefter i A4 format med ca 70 sider i hver bok. I Tim og Tom-bøkene vektlegges følgende:

  • Videreutvikle leseteknikken
  • Rettskriving av høyfrekvente ord
  • Innlæring av alfabetet og diftongene
  • Øke innholdsoppfattelsen
  • Generell skrivetrening
  • Stemte og ustemte lyder
  • Begrepstrening
  • Arbeid med ulike konsonantforbindelser

Serien er undervisningsmateriell i norsk for 3. klasse i vanlig klasseundervisning.