Sirkelserien

Forenkler organiseringen av lese- og skrivekurs

Sirkelserien er utarbeidet for å gi lesetrening først og fremt på mellomtrinnet, og passer ypperlig som lese- og skrivekurs. Opplegget består av ti illustrerte lettlestbøker i A 5-format og to fyldige oppgavesamlinger med digital utgave inkludert.

Klikk på produktene under for mer informasjon og eksempler.

Sett

Alle bøkene

Oppgavesamlinger

Oppgavesamling

Det er utarbeidet to oppgavesider til én eller to sider i boka. Noen ganger tas det utgangspunkt i én tekstside og én illustrert side, mens det andre ganger er to tekstsider som danner utgangspunktet for oppgavene. Hvor mye den enkelte elev skal gjøre, må bestemmes ut fra nivået til eleven. Den digitale versjonen leveres i Word og gjør det mulig å redigere oppgavesidene ut fra behovet til den enkelte elev.

Bruk av data

Det er mulig å gjøre oppgavene på data. Elevene skriver da svarene sine inn i låste firkanter.

Repetert lesing

Hvis elevene gjør arbeidsoppgavene til bøkene, blir dette en naturlig form for repetert lesing, da mye av teksten i hver enkelt bok blir brukt i oppgavene. Repetert lesing har vist seg å være en effektiv måte å hjelpe elever med lese- og skrivevansker.

Oppgavetyper

Oppgavesamlingene inneholder oppgavetyper som: Fylle inn i luketekster, sette strek under riktig ord, finne feil i tekst, skrive nøkkelord og referat, finne ord i ord, finne ord i setninger som er skrevet sammen, bøyning av verb, substantiv og adjektiv, stavelseslesing, lage sammensatte ord, synonymer m.m. Alle disse forskjellige oppgavetypene vil kunne være med på å videreutvikle leseferdigheten hos elevene.

Stavelseslesing

Oppgavene i stavelseslesing er viktige, men vi anbefaler ikke at man retter for mye hvis eleven gjør feil. Gi heller undervisning i dette utenom arbeidet med bøkene. Det kan være ulike meninger om hvordan ord skal deles inn i stavelser. Den diskusjonen lar vi ligge. Det som er viktig, er at elevene begynner å dele opp ord i mindre enheter for å lette lesingen.

Fasit

Det er utarbeidet fasit til oppgavene om synonymer, og der hvor man skal finne tre feil i teksten. Fasiten står nederst på siden med liten skrift.

Repetert lesing og helhetslesing

Hvis elevene leser en tekstside i boka, gjør oppgavene og leser teksten til slutt igjen, har de fått en meget god treningsøkt. Da har de tatt i bruk både repetert lesing og helhetslesing.

Innhold

Det gamle huset

Einar er nysgjerrig på det gamle, ubebodde huset. En dag bryter han seg inn huset

Einar + Nina er sant

Einar er forelsket i Nina. På en fotballkamp oppdager Nina at han har skrevet Einar + Nina på armen.

Festen

Nina vil så gjerne danse med Einar på skolefesten, men han virker så uinteressert. Heldigvis ordner det seg.

I svømmehallen

Stian gleder seg til å gå i svømmehallen, for han er flink til å svømme. Så får han vite at de skal hoppe fra femmeteren. Det forandrer saken.

En uvanlig dag

Kine har ikke lyst til å gå på skolen. Hun sovner på skolebussen, men våkner av at det er noe galt med bussen. Den har kjørt av veien på det glatte føret.

Skoleturen

Silje koser seg på skoleturen. Så går hun seg bort. Det er ikke noe gøy.

Byttedagen

Silje og mammaen hennes bytter roller. Silje blir en streng mamma, og det er gøy for en stund. Heldigvis varer det ikke så lenge.

Vennskap på prøve

Ivar og Stian er gode venner, men vennskapet blir satt på prøve når Ivar tror at Stian har tatt kapsen hans.

Skuespillet

Stian synes det er greit å være med i skuespillet så lenge han kan bruke en maske. Men hva skal han gjøre når han finner ut at masken ligger hjemme rett før han skal på scenen.

Hundepasseren

Einar kjeder seg i begynnelsen av sommerferien, for han har ingen å være sammen med. Så ringer telefonen, og han får et uventet tilbud om sommerjobb.