Leseøving

Fakta-tekster om dyr som gir mye lesetrening av vanlige ord

Serien Leseøving er først og fremst utarbeidet for å gi lesetrening og leselyst på 1.–4. trinn, men eldre elever vil også kunne ha nytte av heftene. Det er mange illustrasjoner i tilknytning til tekstene, og opplegget egner seg derfor godt for minoritetsspråklige elever.

Hefte 1 er det enkleste. Tekstene har stort innslag av lydrette og høyfrekvente ord, samt gjentatte setningsmønster. Dobbelt mellomrom mellom ordene gjør teksten lettere tilgjengelig. Bilder og enkle fakta om dyr kan appellere til både gutter og jenter. Heftet inneholder enkle og varierte oppgaver i forhold til leseforståelse.

Heftet kan være god og effektiv lesetrening i 1. klasse, etter at alle bokstavene er gjennomgått.

Hefte 2 er bygget opp på samme måte som hefte 1, med fakta og oppgaver som måler leseforståelsen. Tekstene inneholder mer komplekse ord, samt lengre setninger. Hefte 2 kan passe for elever i 2. klasse, eller som en direkte fortsettelse av hefte 1 for flinke lesere.

Heftene vil også kunne brukes av eldre elever som trenger tilpasset opplæring.

kr 560.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.

Utgivelsesform

Heftene utgis i papirform og digitalt. Den digitale versjonen er Word-filer, som gjør det mulig å forandre på tekst og oppgaver. Kanskje noen elever trenger en enda lettere versjon.

Nivå

Det er et viktig poeng at elevene skal kunne arbeide selvstendig med disse heftene. Målet er at materiellet skal gi effektiv lesetrening og være en ressurs i arbeidet med tilpasset opplæring. Oppgaver med avkryssing, tegning og skriving vil kunne gi et tydelig bilde av elevens lesekompetanse.

Illustrasjoner

Det er mange illustrasjoner i heftene, og det vil være til god hjelp for elevene at de venner seg til å studere disse før de leser de ulike tekstene.

Inndeling av heftene

Hvert hefte er delt inn i fem «bøker», én bok om hvert dyr. Tre av dyrene går igjen i begge heftene. Det kan være en motivasjonsfaktor for elevene å kunne få lov til å velge hvilket dyr de skal lese om.

Hvert hefte er på 80 sider.

Bruk av data

Det er mulig å gjøre oppgavene på data. Elevene skriver da svarene sine inn i låste firkanter.

Parlesing

Parlesingsmetoden er en fin måte å hjelpe elevene til å oppleve mer flyt i lesingen.  Dette gjelder spesielt hvis teksten er litt vanskeligDet er derfor tatt med en kort beskrivelse av denne metoden:

Elev og lærer leser teksten sammen. Hvis eleven leser et ord feil, gjentar den voksne ordet. Eleven gjentar ordet, og lesingen fortsetter. Etter hvert prøver eleven å lese på egen hånd. Hvis eleven leser et ord feil, eller nøler lenge ved et ord, sier den voksne ordet. Eleven gjentar ordet, og lesingen fortsetter. Det er viktig at eleven opplever at det blir flyt i lesingen, slik at han kommer gjennom teksten uten altfor mye strev.