Leseboka mi

Leseboka mi-serien fungerer både som lesebøker og arbeidshefter. Heftene tar for seg lyd og bokstavinnlæringen. Det legges stor vekt på å utvikle gode lesetekniske ferdigheter (stavelseslesing står sentralt).

  • A4 format
  • 53 og 55 sider