Kom og les

Kom og les er en serie bøker for begynnerleseren. Bøkene følger lyd- og bokstavinnlæringen og gir den enkelte elev øvelser tilpasset elevens nivå. Hver av bøkene inneholder to sider med øvelser knyttet til lyd og bokstav.

  • Det legges vekt på systematisk progresjon for å utvikle leseteknikken.
  • To sider til hver bokstav, totalt 48 sider.

Innhold

  • Ekorn-boka retter fokus på øvelser med mange to-lydskombinasjoner og stavelser.
  • Hunde-boka retter fokus på øvelser med tre-lydskombinasjoner.
  • Kanin-boka retter fokus på øvelser med to-stavelsesord og enkle tekster.
  • Katte-boka retter fokus på enkle tekster.

Sett

Alle bøkene