Jeg vil lære å regne

Jeg vil lære å regne er en serie bestående av fem bøker og er utarbeidet for matematikkundervisningen på første trinn.

I bøkene legges det vekt på flest mulig enkle oppgaveinstruksjoner, og mange oppgavetyper går igjen fra bok til bok. Det legges vekt på at elevene skal bli godt kjent med de ulike tallene gjennom å fargelegge, skrive stiplete tall, tegne et visst antall figurer, utføre en fysisk aktivitet som passer til tallet m.m.

En oppgave som går igjen, er å finne feil i en tegning. Denne oppgaven trener nøyaktighet, en-til-en-korrespondanse og antallsforståelse. Det legges mye vekt på å skrive stiplete tall. Det er til stor hjelp for elevene i den første treningsfasen. Oppgaver som krever bruk av tellestreker presenteres jevnlig. Denne strategien ved telling bør videreutvikles i praktiske telleoppgaver.

 • Praktisk A5-format
 • Engangsbøker
 • Beregnet for 1. klassetrinn
 • Serien dekker tallene 0–20
 • 56 oppgavesider i hver bok

Følgende tall dekkes i hver bok

 • Jeg vil lære å regne 1: Tallene 1-5
 • Jeg vil lære å regne 2: Tallene 0-7
 • Jeg vil lære å regne 3: Tallene 0-9
 • Jeg vil lære å regne 4: Tallene Tierovergang m.m.
 • Jeg vil lære å regne 5: Tallene 10-20

Innhold i serien

 • Mange oppgaver
 • Systematisk oppsett
 • Tallforståelse
 • Begreper
 • Tabelltrening
 • Mengder
 • Tallrekkefølge
 • Mange øvelser i å skrive tall
 • Egen lærerveiledning
 • Telleøvelser
 • Tellestreker
 • Større/mindre enn
 • Tallinjen
 • Addisjon
 • Subtraksjon
 • Tiervenner
 • Tierovergang
 • Enere, tiere

Fargelegging

Bøkene er i sort/hvitt og inneholder mange strektegninger. Det legges ikke opp til at elevene skal fargelegge alle tegningene, men mange vil nok ha lyst til å gjøre dette. Hvis man synes at fargeleggingen tar for mye tid, kan det være en ekstraoppgave eller at elevene får lov til å gjøre dette hjemme. I de fleste tilfellene hvor fargelegging står som en del av oppgaveinstruksjonen, er dette gjort for å utvikle de matematiske ferdighetene hos elevene.

Elever som fargelegger alt, vil kunne få noen flotte bøker å vise fram. Det kan i seg selv være en positiv opplevelse.

Veileder

Det er også blitt utarbeidet en veileder for serien. Denne selges separat.

Sett

Alle bøkene

Lærerveileder