Helhetslesing

Gir mye og grundig lese- og skrivetrening på to nivå

Opplegget er utarbeidet for elever med store lese- og skrivevansker på en videregående skole, men vil også passe på 5.–10. trinn og i voksenopplæringen. Det er to nivå i opplegget. Helhetslesing A,B og C inneholder de enkleste oppgavene.

I helhetslesing tar man utgangspunkt i en tekst som blir lest eller hørt. Så jobbes det på detaljnivå, før teksten til slutt blir lest igjen: Helhet – detalj – helhet.

Heftene A, B og C gis ut kun digitalt. Serien har en utskriftsvennlig versjon og en elektronisk utgave som brukes på datamaskinen. Begge utgavene leveres i PDF-format, hvor den elektroniske utgaven støtter utfylling på PC. For å bruke sistnevnte trenger du Adobe Reader, noe du kan laste ned gratis her.

Heftene D, E og F gis ut digitalt og i hefteform. Den digitale versjonen i disse heftene består av Microsoft Word-dokumenter.

Heftene inneholder følgende emner:

  • Hefte A: Advent, Jul, Fastelavn og karneval, Egg og påske, Pinse
  • Hefte B: 1. mai, Ja, vi elsker, 17. mai, Stortinget, Trafikk, Våronn.
  • Hefte C: Bever, Bjørn, Ekorn, Frosk, Rødrev
  • Hefte D: Stortingsvalg, Røyk, snus, Reklame, Nyheter, Elg
  • Hefte E: Advent, Jul, Julesanger, Fastelavn og karneval, Egg og påske
  • Hefte F:1. mai, Ja, vi elsker, Pinse, Japan, Nepal.

Kopiering på den enkelte skole er tillatt. Opplegget gis ut kun på bokmål.

Det vises eksempler fra heftene A og D.

Sett

Alle bøkene

kr 300.00 eks. mva.
kr 300.00 eks. mva.
kr 300.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.
kr 560.00 eks. mva.