Fokus på skriving

Motiverende skriveopplegg som passer for alle på 1. – 5. trinn

Fokus på skriving har som formål å skape skriveglede hos elevene. Heftene 1-4 passer best fra slutten av 1. trinn og på 2. trinn, men vil også egne seg for tilpasset opplæring på 3. og 4. trinn. Heftene 5 og 6 passer best på 3.–5. trinn. Heftene 2-6 består av ti historier på to nivå med oppgaver til. I hefte 1 legges det vekt på å skrive lydrette ord og tekst til bilder.

Hele opplegget passer godt i undervisningen av minoritetsspråklige da oppgavene er utarbeidet i tilknytning til mange illustrasjoner.

Elevene kan utføre oppgavene digitalt.

  • Elever som skriver mye, blir ofte flinkere til å lese.
  • Den digitale utgaven gjør det mulig å foreta endringer.
  • Mange skriveaktiviteter over tid øker sjansen for god fremgang

Det vises eksempler fra heftene 1, 2, 3, 5, 6.

Sett

Alle heftene