Everyday English 1-4

Everyday English 1-4 har som formål å gi hjelp til elever som trenger spesielt tilrettelagt opplegg i engelsk på 5.–10. trinn slik at de kan lære seg dagligdagse ord og uttrykk.

Hefteform og digitalt

Heftene gis ut som en kopieringsoriginal og digitalt (word-filer).

Inndelingen av heftene

Hvert hefte består av ti emner på to nivå med tre oppgavesider til hvert nivå.

Nivå A og B

Det jobbes med seks uttrykk til hvert emne på nivå A. Nivå B har fire uttrykk.
Oppgaveoppsettet på nivå A og B er stort sett likt. Hovedforskjellen på nivåene er at nivå B inneholder enklere tekster. Det kan nevnes at historiene på nivå B består av enkeltstående setninger, mens nivå A har sammenhengende tekst.

Klikk på hefte 1 og 2 under for å se eksempler. Heftene 2, 3 og 4 har omtrent samme utforming.

For mer informasjon, se under.

Alle heftene

Oppgavetyper

 • Gjøre seg kjent med ord og uttrykk til et emne
 • Skrive og oversette uttrykk
 • Oversette tekster og enkeltstående ord
 • Lese en historie
 • Luketekst til historien
 • Spørsmål til historien
 • Skrive til bilder
 • Svare ja eller nei på utsagn eller spørsmål
 • Rydde opp i setninger hvor noen av ordene står feil plassert.

Utdypende informasjon og veiledning

40 emner er valgt ut, og det er seks uttrykk på nivå A og fire på nivå B. Det er
naturlig med en grundig gjennomgang av disse før elevene starter på de andre
oppgavene. Det kan være lite som skiller i betydningen av de forskjellige
uttrykkene, og det er naturlig å ta dette opp under gjennomgangen.

Det legges vekt på å bruke ord og uttrykk til de ulike emnene flere ganger i de
forskjellige oppgavene elevene skal utføre. Dette øker innlæringseffekten.

Når elevene i oppgave 2 skal skrive uttrykkene på norsk og engelsk, bør man
oppfordre dem til ikke å kopiere og lime inn. Det lærer de mindre av enn hvis de
prøver å huske selv.

Oppgavene med å oversette tekster og å skrive til bilder vil kunne være
vanskelige. Det er viktig at elevene får opplæring i selv å finne fram til ord og
uttrykk de trenger i disse oppgavene.

I oppgave 3 i heftene 2, 3 og 4 skal elevene oversette setninger fra engelsk til
norsk. Her kan de støtte seg til ord og bilder som står under teksten. Bildet nede
til venstre hører til den første teksten, bildet i midten til den neste teksten osv.

Det er utarbeidet en liten historie til hvert emne. Her tar vi med noen av de
aktuelle uttrykkene. Historiene må gjennomgås slik at elevene kan ha en
mulighet til å klare å lese og oversette teksten. Det er utarbeidet en luketekst til
hver historie. Luketeksten gir en fin repetisjon i tillegg til at oppgavetypen krever
at elevene forstår innholdet i teksten.

Det er spørsmål til alle historiene.

Det går an å lage sine egne historier med utgangspunkt i historiene som står i
heftene. Dette kan man gjøre i felleskap, eller at elevene gjør dette gruppevis.
Her har man også muligheten til å lage enkle rollespill.

Det er plassert gloser i firkanter på oppgavesidene som elevene kan benytte seg
av når de leser historiene eller skal oversette tekster. Dette gjør det lettere å
mestre de oppgavene som skal utføres.

Det kan være aktuelt at elevene må angi korrekturspråk når de holder på med
ulike oppgaver. Det ser man fort hvis det kommer røde streker under de fleste av
ordene.

Heftene leveres i word-filer. Det betyr at det går an å forandre på
oppgaveoppsettet. Dette gjør det mulig å foreta tilpasninger ut i fra elevenes
behov og ferdigheter.

Innhold i heftene

Hefte 1

 • I don’t like it
 • I like it
 • I don’t know
 • Good luck
 • Hello
 • Goodbye
 • How to offer help
 • Well done
 • Hurry up
 • Happy birthday

Hefte 3

 • I miss you
 • Give comfort
 • I am sorry
 • Accept apologies
 • I am not sure
 • I am hungry
 • End a conversation
 • You’re welcome
 • What do you mean
 • Good morning

Hefte 2

 • I am tired
 • Good night
 • Disagreeing
 • Agreeing
 • Calm down
 • How are you
 • Responses how are you
 • You look beautiful
 • I love you
 • No

Hefte 4

 • Talking on the telephone
 • Warn people
 • At a restaurant
 • Travelling
 • At a hotel
 • I am late
 • Shopping
 • Housework
 • How’s the weather
 • Phrases we use every day