Eva og Per

Forenkler organiseringen av lese- og skrivekurs

I denne serien, bøkene om og Eva og Per, legges det vekt på en gradvis progresjon fra enkle lydrette ord til innføring av småord, ord med konsonantforbindelser og etter hvert vanskelige ord med ng, nk, skj og mer.

Bøkene er illustrert og har store typer på skriften. Metodikken for repetert lesing og helhetslesing står sentralt i gjennomføringen av oppleggene.

Bøkene 1-6 passer best på 3. og 4. trinn. Bøkene 7-11 passer best på 5. og 6. trinn.

Det vises eksempler fra bøkene 1, 3, 5, 8.

Sett

Alle bøkene

Oppgavesamlinger