Alle må lese mye 1-5

60 historier på tre nivå for god lesestart

Formålet med Alle må lese mye 1–5 er å gi mye lesetrening på 1. og 2. trinn. Opplegget består av 60 korte historier på tre nivå, og det er lagt vekt på å skrive fortellinger som elever på småskolen kan kjenne seg igjen i.

 • 60 illustrerte historier som barn kan kjenne seg igjen i
 • Hefteform og digital utgivelse
 • Lesing med mening står sentralt
 • Repetert lesing som metode er tatt i bruk
 • Tre nivå på tekstene
 • Enkelt å redigere tekster til et fjerde nivå
 • Passer best for 1. og 2. trinn

Hefteform og digitalt

Heftene gis ut som en kopieringsoriginal og digitalt (Word-filer).

Inndelingen av heftene

Hvert hefte består av 12 historier på tre nivå med en tilhørende oppgaveside.

Kort beskrivelse av arbeidsoppgavene:

 • Luketekst (utarbeidet til alle historiene)
 • Svare på Ja/Nei-spørsmål
 • Avgjøre om utsagn er Sant eller Usant
 • Skrive til et bilde
 • Finne to like ord
 • Skrive ord hvor bokstaver er utelatt
 • Sette kryss foran det som er rett

Klikk på de ulike heftene under for å se eksempler.

For mer informasjon, se under.

Alle heftene

Tekstene

Tekstene er på tre nivå. Nivå A, som er det vanskeligste, passer for elever som kan klare å lese sammenhengende tekst. På nivå B og C står hver setning på én eller to linjer (de fleste står på én linje). Det er enkelt å lage enda et nivå ved hjelp av de digitale Word-filene som følger med i opplegget. Da tenker vi spesielt på elever med store lese- og skrivevansker.

Det har blitt lagt vekt på å skrive historier med et visst innhold og god mening. Det betyr at det forekommer noen vanskelige ord. Alle tekstene er illustrerte. Bildene og tegningene er en god støtte for å finne ut hva historiene handler om. Det er en stor fordel for mange hvis man med utgangspunkt i overskrift og illustrasjoner kan snakke om teksten som skal leses. Dette kan bli det første møtet med hvordan man kan ta i bruk en god lesestrategi.

Det er lagt vekk på å ikke ha for mange ord med konsonantforbindelser. Noen er nødvendig å ta med for å få skrevet en god historie. Elevene møter ofte mange vanlige ord under gjennomlesing av tekstene. Det betyr at det er gode muligheter for at de blir flinkere i helords-lesing og får et høyere lesetempo. Ett ekstra langt ord kan stå i noen fortellinger. Elevene mestrer kanskje ikke å lese ordet, men de vil vite hva ordet står for da det ikke er andre så lange ord i teksten.

Lesing av historiene

Det er viktig at elevene sitter igjen med en god følelse når de har lest en fortelling. Det betyr at det må være en viss flyt i lesingen. Hvis teksten virker for vanskelig, bør et annet nivå velges, eller man tar i bruk parlesing (se egen beskrivelse av metoden).

Det er vanskelig å si hvor mange ganger en tekst må leses, men det ideelle er at den leses flytende. Mange elever har god nytte av å lese en tekst to eller tre ganger. Noen elever er gode til å huske en tekst utenat etter at de har hørt eller lest den én gang. Når de «leser» teksten, husker de den bare. Det blir ikke reell lesing. Det er viktig at disse elevene leser ukjente tekster som er tilpasset deres nivå.

Alle må lese mye 1–5 inneholder 60 leseøkter, og det er store muligheter for god fremgang hvis elevene gjennomfører hele opplegget.

Repetert lesing

Repetert lesing som metode er tatt i bruk i heftene. Det skjer på følgende måter:

 • En historie kan leses flere ganger.
 • Mange ord går igjen i hver historie.
 • Ord fra fortellingene brukes på oppgavesiden.

Repetert lesing har vist seg å være en meget god måte å forbedre leseferdigheten på.

Oppgavesiden

Oppgavesiden til hver historie inneholder arbeidsoppgaver som viser om elevene har forstått teksten de har lest. Dette gjelder spesielt luketekstene. Det anbefales for øvrig at man har en grundig gjennomgang av hvordan man skal gå fram for å få utført denne oppgaven på en god måte. Det er spesielt viktig at elevene har lest og forstått ordene som skal settes inn i lukene.

Oppgaveinstruksjonene kan være vanskelige å lese, og det vil være nødvendig med en gjennomgang av hvordan de ulike oppgavetypene skal utføres.

Peke ved lesing

Det kan være fint for mange å peke på ordene etter hvert som teksten leses. Det blir en måte å styre og få kontroll over lesingen på. Andre kan ha nytte av å legge et ark eller en linjal under hver linje. Da blir de ikke forstyrret av teksten lenger nede på siden.

Skriving

Det er viktig at elevene skriver. Det har vist seg at mye skriving virker positivt inn på leseferdigheten til elevene.

Parlesing

Parlesingsmetoden er en fin måte å hjelpe elevene til å få mer flyt i lesingen. Dette gjelder spesielt hvis teksten er litt vanskelig. Det er derfor tatt med en kort beskrivelse av denne metoden:

Elev og lærer leser teksten sammen. Hvis eleven leser et ord feil, gjentar den voksne ordet. Eleven gjentar ordet, og lesingen fortsetter. Etter hvert prøver eleven å lese på egen hånd. Hvis eleven leser et ord feil, eller nøler lenge ved et ord, sier den voksne ordet. Eleven gjentar ordet, og lesingen fortsetter. Det er viktig at eleven opplever at det blir flyt i lesingen, slik at han kommer gjennom teksten uten altfor mye strev. Det kan være fint å peke på ordene etter hvert som de leses.

Innhold i heftene

Hefte 1

 • Tekst 1: En lur mus må ha ost
 • Tekst 2: En lur mus har ost
 • Tekst 3: En mus i en ost
 • Tekst 4: Til Månen
 • Tekst 5: På Månen
 • Tekst 6: Are og Sol
 • Tekst 7: Are og Sol tuller
 • Tekst 8: Siri og Milo
 • Tekst 9: Bamo
 • Tekst 10: Lek med ball
 • Tekst 11: Mann faller av hest
 • Tekst 12: Høna og reven

Hefte 2

 • Tekst 1: Indianer
 • Tekst 2: Hytta
 • Tekst 3: Såpebobler
 • Tekst 4: På telttur
 • Tekst 5: Even leker med Aro
 • Tekst 6: Uhell med sykkel
 • Tekst 7: Lek i snøen 
 • Tekst 8: Ake
 • Tekst 9: Bade
 • Tekst 10: Vaske bil
 • Tekst 11: Fotball
 • Tekst 12: I syden

Hefte 3

 • Tekst 1: Full fart
 • Tekst 2: På med selen
 • Tekst 3: Slott til å hoppe i
 • Tekst 4: På tur med Sam og Fia
 • Tekst 5: De er ute og leker
 • Tekst 6: Ute på havet
 • Tekst 7: Ole kan løfte
 • Tekst 8: Rune og Mila
 • Tekst 9: Lage pizza
 • Tekst 10: Bade
 • Tekst 11: Vi må på skolen
 • Tekst 12: Lage slott

Hefte 4

 • Tekst 1: Ole er hos legen
 • Tekst 2: Ane og Rita bader
 • Tekst 3: Softis
 • Tekst 4: Skadet
 • Tekst 5: Bake
 • Tekst 6: Lekebil
 • Tekst 7: Far og lekebilen
 • Tekst 8: Dam av søle
 • Tekst 9: Se på film
 • Tekst 10: Skatten
 • Tekst 11: Sykebilen
 • Tekst 12: Hengekøya

Hefte 5

 • Tekst 1: Bade i baller
 • Tekst 2: Rotten sisu
 • Tekst 3: Dragen
 • Tekst 4: Hos tannlegen
 • Tekst 5: I bilen
 • Tekst 6: I båten
 • Tekst 7: I snøen
 • Tekst 8: Mia og kaninene
 • Tekst 9: Nero og Ove bader
 • Tekst 10: Sjiraffen
 • Tekst 11: Sparkesykkelen
 • Tekst 12: Baby