Ukenytt

Formål

Det er viktig å være samfunnsorientert. Ukenytt er et hjelpemiddel til å få elevene interessert i aktuelle nyheter om det som skjer i Norge og ellers i verden. Det kan brukes på mellomtrinnet, ungdomstrinnet, videregående skole og i voksenopplæringen.

Eksempler

Ukenytt 1 Ukenytt 2 Fasit og Quiz (ny) Ukenytt - Ekstra

Oppgaveutforming

I Ukenytt tas det utgangspunkt i siste ukes nyheter. Noen ganger kan det være vanskelig å finne relevante oppgaver. Dette gjelder spesielt for Ukenytt 2. Da kreves det litt mer gjennomgang og forklaringer fra lærerens side. Men Ukenytt blir på denne måten en fin anledning til å forklare nye, ukjente ord og begreper og til å ta opp emner som elevene ikke har så god kjennskap til. Vi prøver å lage oppgavene slik at de fleste elevene har en rimelig sjanse til å klare 60–70 prosent av oppgavene. Noe gjetting må en regne med.

Oppgaveoppsett

Ukenytt utgis over fire sider, og alle abonnenter mottar alle fire sidene. Hver utsendelse består av: Ukenytt 1, Ukenytt 2, Fasitside og Ukenytt Ekstra. Oppgavene i Ukenytt 1 og 2 har tre svaralternativer, og elevene svarer ved å sette kryss i rett rubrikk (som i en tippekupong). Det er også en rubrikk for å notere om svaret på den enkelte oppgave er rett eller galt. Etter oppgave nr. 12 er det mulighet for å utforme en oppgave av lokal karakter.

Noen av de mest sentrale nyhetene vil ofte gå igjen i begge utgavene av Ukenytt. Ukenytt 1 er vanligvis litt vanskeligere enn Ukenytt 2. Det gir seg utslag i flere fremmedord og litt mer avansert spørsmålsstilling i noen av oppgavene. Noen ganger er ikke forskjellen så veldig stor. Det kommer mye an på hvilke nyheter som er ”tilgjengelige”.

  • Ukenytt 1: Passer best i ungdomsskolen, men brukes også i videregående skole og voksenopplæringen.
  • Ukenytt 2: Passer best i 6. og 7. klasse, men brukes også i 5. klasse.
  • Fasitsiden: Inneholder en felles fasit for Ukenytt 1 og 2, Quis m/fasit og Ukas nøtter (konkurranse).
  • Ukenytt Ekstra: Inneholder en kort artikkel, "Litt av hvert", Synonymer og Antonymer.

Ukas nøtter

Hver uke er det to spørsmål som elevene kan sende inn svaret på. Svarene sendes til adressen som står nederst på fasitsiden. Vi anbefaler å bruke e-post. Det trekkes tre vinnere hver uke.

Quiz

På fasitsiden er det Quis på to nivå. Oppgavene utarbeides med utgangspunkt i Ukenytt 1 og 2 og fagene norsk, matematikk og samfunnsfag.

Fremmedord

En god del elever har problemer med å lese tekster med vanskelige fremmedord. Ukenytt gir muligheter for økt lesetrening der en kan sette fokus på vanskelige ord og uttrykk. 

Presentere nyheter

Bruk av Ukenytt kan kombineres med at elevene etter tur forteller om en nyhet de har spesiell interesse for.

Produktdetaljer

Målform: Bokmål og nynorsk
Digitalutgave tilgjengelig

Priser

1/1 års abonnement: kr 1180,- + mva.

1/2 års abonnement: kr 650,- + mva.

Ved bestilling av abonnement på Ukenytt i løpet av skoleåret, betales det for gjenstående utgivelser i skoleåret.

Utgivelse

Ukenytt sendes pr. e-post og kommer ut hver onsdag.

Oppsigelse

Abonnementet gjelder inntil vi mottar oppsigelse.