Geografi i norskundervisningen

Geografi i norskundervisningen er utarbeidet med tanke på elever som får grunnskoleopplæring. Det er et læremiddel som passer for nybegynnere i norsk, for elever med lese- og skrivevansker og for elever som trenger en langsom progresjon.

Materiellet egner seg både for barn og voksne. I opplegget legges det mest vekt på faktaopplysninger.

Norsk og samfunnsfag

Undervisningsopplegget vil passe godt i norskopplæringen i kombinasjon med undervisningen i samfunnsfag.

Læreplaner

Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) og Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er lagt til grunn.

Materiellet består av:

Perm med kopieringsoriginaler

  • Innhold: Lærerveiledning, tekster, oppgaver til tekstene og tilleggsmateriell. Tilleggsmateriellet består blant annet av to prøver, én for hvert nivå.

CD med en lærermappe og en elevmappe

  • Lærermappen inneholder: Lærerveiledning, Power Point-presentasjoner og tilleggsmateriell.
  • Elevmappen inneholder: Tekstene, oppgavene og PP-presentasjonene.

Digital versjon av CD sendes på e-post.

Opplegget er av eldre dato og ikke revidert.