Are og Lene

Forenkler organiseringen av lese- og skrivekurs

I denne serien, bøkene om Are og Lene, legges det vekt på en gradvis progresjon fra enkle lydrette ord til innføring av småord og ord med konsonantforbindelser. Bøkene er illustrert og har store typer på skriften. Metodikken for repetert lesing og helhetslesing står sentralt i gjennomføringen av opplegget.

Passer best på 1. og 2. trinn.

Det vises eksempler fra bøkene A og D.

Sett

Alle bøkene

Oppgavesamling