Samfunnsfag på ungdomsskolen

Samfunnsfag er en lærebok på 125 sider med emner fra historie, geografi og samfunnsfag. En oppgaveperm på 150 sider er utarbeidet til læreboken.

Boken er utarbeidet med tanke på minoritetsspråklige elever, men vil også passe for andre elever som har behov for tilpasset opplæring.

  • Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 har vært utgangspunkt for arbeidet med denne læreboken.
  • Tekstene i læreboken er komprimerte og korte og skrevet i et enkelt språk.
  • Læreboken har ikke grafiske fremstillinger, bilder, illustrasjoner o.a., men en rekke internettadresser er tatt med og vil være til hjelp i denne sammenheng.
  • Kopiering fra boken er ikke tillatt. 

Oppgavepermen

Samfunnsfag - Oppgaver er en perm med kopieringsoriginaler på 150 sider. Siste del av permen inneholder kopieringsoriginaler for utarbeiding av enkle spill.

  • Oppgavene er på ulike nivå og egner seg godt for differensiering av undervisningen.
  • Det legges opp til at elevene skal utvide ordforrådet sitt samtidig som de tilegner seg nytt fagstoff.

Eksempler

Samfunnsfag, eksempel Oppgaver, eksempel

Produktdetaljer

Pris: kr. 150,-
Målform: Bokmål og nynorsk
Kopieringsoriginaler

Oppgaveperm: kr 800,-