Ole og Eva Vi øver preposisjoner

Dette er et arbeidshefte for innøving av preposisjoner. Heftet selges som kopieringsoriginaler. Lesebok 3: Ole og Eva rømmer passer som en innledning til arbeidet med preposisjonene.

Eksempel

Preposisjoner

Produktdetaljer

Pris: kr. 220,-
Sider: 45
Målform: Kun bokmål
Kopieringsoriginaler

Store og små bokstaver