Ole og Eva Del 1 og 2

Del 1 og del 2 består av to arbeidsbøker for leseopplæring med store bokstaver. Det er ord, setninger, tegninger og oppgaver til hver bokstav. Arbeidsgangen til alle bokstavene er lik med seks sider til hver bokstav. Opplegget er utprøvd i vanlig klasse, men vil også passe godt for minoritetsspråklige og elever som trenger en ny og annerledes vinkling på leseopplæringen.

Undervisningsopplegget er i stor grad lærerstyrt, og det tas utgangspunkt i helordslesing i tilknytning til tegninger. Mening fra første stund står sentralt. Se for øvrig eksempler og metodisk bakgrunn.

Viktige momenter i undervisningen

  1. Læreren skriver ord på tavlen.
  2. Korlesing av ordene.
  3. Sporing og skriving av ord.
  4. Bokstavlæring.
  5. Elevene farger og sporer den store bokstaven.
  6. Samtale om eksempelordene.
  7. Lesing av ord med stor avstand mellom ord og piktogram (tegning).
  8. Tavlearbeid med ordene.
  9. Piktogramlesing av setninger.
  10. Lek med ord.

Det vil gå med cirka to skoletimer til å gjennomføre de mest sentrale aktivitene. Lek med setninger i grupper eller individuelt og bruk av lesepuslespill, lotto og memory kommer i tillegg til denne tiden (spillene er lagt inn i tilleggspermen).

Eksempler

Eksempel Lærerveiledning

Produktdetaljer

Målform: Kun bokmål

Pris: kr. 90,- 50,- pr. bok