ABC for minoritetsspråklige elever

ABC for minoritetsspråklige elever er på 50 sider og har seks tegninger til hver bokstav. Ordbilder med små og store bokstaver står under hver tegning.

ABC for minoritetsspråklige elever består også av en CD med PowerPoint-presentasjoner til sidene i ABC-en og til oppgavene. PowerPoint-presentasjoner er et nyttig hjelpemiddel når elevene skal lytte etter lyder i ord, lære nye ord og øve seg på å lese.

  • Det er utarbeidet en egen oppgaveperm med kopieringsoriginaler til ABC-en på 140 sider.
  • Boken er utarbeidet med tanke på minoritetsspråklige elever, men vil også passe for andre elever som har behov for tilpasset opplæring.
  • Vil også kunne passe for voksne.

Oppgaveperm

ABC Oppgaver er en perm med kopieringsoriginaler til ABC-en på 140 sider. Tegningene til alle bokstavene finnes i permen, og det er mulig å lage bildekort for enkle spill, Lotto, Memory og Firkort.

  • Permen inneholder mange forskjellige oppgavetyper som gir lese- og skrivetrening på et grunnleggende nivå. Begrepstrening står sentralt.
  • Oppgavene er utarbeidet med tanke på minoritetsspråklige elever, men vil også passe for andre elever som har behov for tilpasset opplæring på et grunnleggende nivå.

CD for PowerPoint-presentasjoner

CD-en gjør det mulig med Microsoft PowerPoint-presentasjoner når nye bokstaver skal innlæres. En del av innlæringen går ut på å lytte seg fram til om bestemte lyder finnes i ord. Denne presentasjonensformen gjør det lettere å lære elevene nye begreper.

Eksempler

ABC: Bok ABC: Oppgaveperm PowerPoint: Ord til bokstaven A PowerPoint: Oppgaver

Produktdetaljer

Pris: kr. 90,-
Målform: Bokmål og nynorsk

Oppgaveperm: kr. 800,-
CD med PowerPoint-presentasjoner: kr. 400,-