Skriveglede

Skriveglede består av 12 påbegynte fortellinger med tilhørende oppgaver. Opplegget inneholder grunnleggende språklige elementer som stavelsesinndeling av ord, riming, ordinndeling og setningsbygging.

  • Passer best i 3. og 4. klasse
  • Utarbeidet med tanke på spesialundervisning
  • Det legges opp til at elevene utarbeider tegninger til det de skriver

Utdypning

Dette er et lese- og skrivetreningshefte beregnet for elever i 3. og 4. klasse. Det kan også brukes til eldre elever som trenger tilpasset undervisning i norsk. Arbeidsgangen er den samme til hver tekst og fortelling. Dette for at elevene skal oppleve forutsigbarhet og trygghet og etterhvert kunne arbeide uten å måtte spørre læreren hele tiden.

Opplegget inneholder grunnleggende språklige elementer som stavelsesinndeling av ord, riming, ordinndeling og setningsbygging. I de påbegynte fortellingene er alle ord som har mer enn fem bokstaver delt inn i stavelser. Det er opplegg som inneholder både selvstendig arbeid og trening sammen med lærer, eventuelt to og to elever sammen. 

Det er også ment å skulle trene elevenes kreative evner gjennom tekstskaping (skrive ferdig historiene) kombinert med tegning og pynting (overskriftene). La dette bli et fint hefte som elevene føler de har vært med på å lage selv!

Eksempel

Produktdetaljer

Sider: 48
Målform: Bokmål og nynorsk

Pris: Kr. 70,- 50,-