Lese- og skrivetrening Serie med 25 hefter

Lese- og skrivetrening-serien er først og fremst laget for å kunne gi tilpasset lesetrening på ulike nivåer i barne- og ungdomsskolen.

Heftene er skreddersydd for lese- og skrivekurs og gir god trening for de aller fleste med lese- og skrivevansker. Metodikken er enkel, og det er lett å få til et samarbeid med foreldrene.

Heftene 1-5

Heftene 1-5 passer innholdsmessig best for elever i 2. og 3. klasse. Elever i 4. klasse med svak leseteknikk vil også kunne ha nytte av heftene. Oppgavene i disse heftene er laget med utgangspunkt i fem sanne historier fra en liten gutts barndom. En legger spesiell vekt på å utvikle en god leseteknikk samtidig som elevene gjennom ulike oppgavetyper må vise at de forstår det de leser.

Heftene 6-25

Heftene 6-15 er først og fremst beregnet på elever i 4.-6. klasse, mens heftene 16-25 er tenkt brukt fra 6. klasse og opp i ungdomsskolen.

Heftene 6-25 inneholder fortellinger og noveller skrevet av elever i barne- og ungdomsskolen. Det legges stor vekt på lesing av sammenhengende tekst, inndeling av ord i stavelser, øvinger i innholdsoppfattelse ved bruk av luketekster (clozeteknikk) og sekvenseringsoppgaver. Elevene får i tillegg øvelser i rettskriving, skriving av setninger og fortellinger, kommaregler, synonymer m.m.

Eksempler

Produktdetaljer

Målform: Bokmål og nynorsk
Kopieringsoriginaler

Priser:

Hefte 1-5: Kr. 220,- 110,-

Hefte 6-25: Kr. 300,- 150,-