Forfattere og forfatterskap

Forfattere og forfatterskap presenterer et utvalg forfattere og eksempler på deres forfatterskap. Tanken har vært å presentere forfattere som de fleste kjenner, som leses av svært mange og som har skrevet bøker som har blitt filmet. Film gjør det mulig for elever å få meg seg ”litteratur” som de ikke har forutsetninger for å kunne lese.

Ulike tidsperioder og forfattere som skriver i forskjellige sjangrer, er representert. Tekstene i heftet er skrevet i et enkelt språk, og ordforklaringer er tatt med. Det er tatt med noen tekstutdrag fra bøker av de eldste forfatterne. Bøker og filmer blir presentert. Det er utarbeidet oppgaver til de forskjellige forfatterne. 

Målgruppa er først og fremst minoritetsspråklige elever som følger læreplanen i ”Grunnleggende norsk for språklige minoriteter” og minoritetsspråklige elever som følger læreplanen for faget norsk i ”Kunnskapsløftet”. Tekstene vil også egne seg godt for andre elever som trenger tilpasset opplæring. En del av stoffet vil kunne passe for elever på norskkurs i voksenopplæringen.

Kan brukes på ulike nivå.

Eksempel

Forfattere og forfatterskap, eksempel

Produktdetaljer

Pris: kr. 800,-
Sider: 171
Målform: Kun bokmål
Kopieringsoriginaler