Daglignorsk Prøven

Daglignorsk Prøven er et hjelpemiddel til kartlegging av språknivå i norsk hos elever med norsk som andrespråk. Prøven består av en lærerveiledning, bilder til prøvesituasjoner og skåringsark.

Fire pedagoger i ulike undervisningroller har utarbeidet kartleggingsprøven. Den er ikke standardisert, og ble siste gang revidert i 1999.

Prøvesettet består av to tegninger, fem noteringsark, to leseprøver og to prøver til kartlegging av ord og innholdsforståelse. Opplegget kan brukes fra 1.-10. trinn.

Se også: Daglignorsk: Treningsopplegg

Eksempel

Daglignorsk: Prøven

Produktdetaljer

Pris: kr. 250,-
Målform: Bokmål og nynorsk
Kopieringsoriginaler