Kryssord

Heftet består av 64 kryssord, to kryssord på hver side. Fasit til alle kryssordene står bakerst.

Kryssordene er tidligere utgitt i opplegget Oppgavemiks som kom ut i skoleårene 2005/06 og 2006/07.

Heftet gir fin trening i å lære nye ord og begreper.

Kryssordene er forholdsvis enkle og passer best på 5.-7. trinn. Eldre elever som trenger grunnleggende trening i norsk, vil også kunne nyttiggjøre seg av å løse kryssordene.

Eksempel

Kryssord, eksempel

Produktdetaljer

Pris: kr. 300,-
Målform: Kun bokmål