Lesing etter bokstavinnlæringen

Lesing etter bokstavinnlæringen - Bokmål - ForsidenLesing etter bokstavinnlæringen - Bokmål - IntroLesing etter bokstavinnlæringen - Bokmål - Ark 1Lesing etter bokstavinnlæringen - Bokmål - Ark 3Lesing etter bokstavinnlæringen - Bokmål - Ark 10Lesing etter bokstavinnlæringen - Bokmål - Ark 19Lesing etter bokstavinnlæringen - Nynorsk - Forsiden

Heftene

I "Lesing etter bokstavinnlæringen" skal elevene lese tekster med bokstaver som er innlært. Heftet bygger på den syntetiske lesemetode hvor elevene anvender lyderingsteknikken for å lese ordene. De fleste ordene er derfor lydrette.

Når elevene lyderer er det viktig at de synger sammen lydene i ord. Da er det lettere å forstå ordene som blir lest, enn hvis det er opphold mellom hver enkelt lyd (kalles lyd-plukking). Noen elever bruker bokstavnavn når de lyderer. Dette hemmer utviklingen av lyderingsteknikken og må unngås. Innlæring av en effektiv lyderingsteknikk er en viktig forutsetning for å kunne utvikle en god lesestrategi.

Opplegget gis ut både med store og små bokstaver i samme hefte og er utarbeidet av Brita Stav Johanssen.

Metodikk

Rekkefølgen på bokstavinnlæringen

i-s-r-o-l-a-f-e-m-u-b-v-n-g-å-t-h-k-y-p-ø-d-j-æ-c-w-q-z-x