Tester i norsk og matematikk

Vi har følgende tester:

Norsk:

 • Kartleggingstesten leseklar
  Brukes på 1. og 2. trinn. Står under leseopplæring i produktkatalogen.
 • Kartlegging av leseferdighet i 2. klasse
  Står under leseopplæring i produktkatalogen.
 • Leseutvikling 3. – 7. klasse
  Tre tester for hvert skoleår. Står under lesetest i produktkatalogen.
 • Daglignorsk: Prøven
  Prøven tester språknivå i norsk hos elever med norsk som andrespråk 1.–10. trinn. Står under lese- og skrivekurs i produktkatalogen.

Matematikk:

 • Mattetrappa 
  Seks permer med tester og oppgaver for å følge elevenes utvikling i:
  • De fire regningsarter
  • Brøk
  • Prosent
Står under matematikk i produktkatalogen.

Produktkatalog: Klikk her