Storyline

Opplegget tar for seg innlæringen av åtte bokstaver etter Storylinemetoden og er ment som en variasjon til den vanlige bokstavinnlæringen.
Se under leseopplæring i produktkatalogen.

Produktkatalog: klikk her