Lese- og skriveopplæringen 1. - 3. trinn

Vi har en rekke hjelpemidler for vanlig klasseundervisning og tilpasset opplæring.

Materiell for vanlig klasseundervisning:

 • Jeg vil lære å lese 1–4
 • Leseboka mi 1 og 2
 • Tim og Tom 1 og 2 + perm med ekstraoppgaver
 • Ole og Eva leser del 1 og 2, bokstavinnlæring, grunnbøker
 • Ole og Eva leser Tilleggsoppgaver, oppgaver i tilknytning til grunnbøkene
 • Ole og Eva leser mer 13 lesebøker
 • Ole og Eva forstår
 • Ole og Eva øver preposisjoner

Ole og Eva serien kan brukes i vanlig klasseundervisning, men egner seg også godt til undervisningen i m indre grupper.

Annet materiell:

 • Grunnleggende leseinnlæring
  Alternativt opplegg for elever med lese - og skrivevansker, perm 150 på sider, kopieringsoriginaler.
 • Lesing etter bokstavinnlæringen
  Elevene leser tekster med bokstavene som de har lært.
 • Kom og les
  Fire hefter med systematisk progresjon for å utvikle leseteknikken
 • Nå kan jeg lese. Lesebok og perm med oppgaver. 
  Opplegg for begynnerleseren. Nesten bare enstavelsesord.
 • ABC for minoritetsspråklige
  Arbeidshefte og perm med kopieringsoriginaler. Her er mange oppgaver som vil kunne passe i leseopplæringen for alle elever.
 • Trylleboksen 
  Selvkontrollerende og motiverende opplegg i norsk, engelsk, matematikk. I tillegg kan elevene lære seg flaggene til mange land.
 • Storyline 
  Innlæringen av åtte bokstaver ved hjelp av Storyline-metoden.
 • Ida og Pål serien 
  Ti bøker og perm med ti oppgavesider til hver bok. 
  Trener lesing av de mest vanlige ord.
 • Hei på deg
  17 lettlesbøker

Nærmere beskrivelse av materiellet: Se i Produktkatalogen under leseopplæring og lettlesbøker.

Produktkatalog: Klikk her